פסטיבל ימי מוזיקה יהודית ה – 9, "מעבירין את רוע הגזירה"

7-9 מרץ 2021, כ״ג-כ״ה באדר תשפ״א

הרצאות יום א –https://youtu.be/btS8gg3OlDI

קונצרט יום א – https://youtu.be/PH440hEooJU

קונצרט 1 יום ב – https://youtu.be/wUI5U0HsHjA

קונצרט 2 יום ב – https://youtu.be/rLFmjgx7AAo

קונצרט 1 יום ג – https://youtu.be/EimF3kN20XA

קונצרט 2 יום ג – https://youtu.be/dXBsrmWKgP0

כתיבת תגובה