אודות מרכז דהאן

מרכז דהאן לתרבות חברה וחינוך במורשת יהדות ספרד והמזרח נוסד בשנת 1999 ע"י אהרן ורחל דהאן עפ"י יוזמה של פרופ' משה קוה נשיא האוניברסיטה.

כלוחמים ופעילים למען שמירת הזהות היהודית של קהילות ישראל, מאמינים אהרן ורחל שהדרך המובילה למימוש יעד זה, עוברת דרך הפעילות והעשייה החינוכית ועל כן יזמו והקימו מוסדות חינוך בארץ ובתפוצות הפועלים לחיזוק הזהות היהודית ולקירובן של בני הנוער למורשת קהילות ישראל.
טיפוח ושימור מורשת ישראל תוך הגברת המודעות לעושר התרבות של קהילות ספרד והמזרח אשר התגבש ונבנה במהלך הדורות בקהילות אלה.
חשיפה של המסורות והיצירה רוחנית-תרבותית בקהילות המזרח ותרומתן לגיבוש ההוויה התרבותית והמסורת של כלל עם ישראל.

ייחודיותו של המרכז, ניכרת בתרומתו הייחודית לטיפוח ושימור מורשת ישראל, תוך הגברת המודעות בקרב הקהל הרחב, לעושר התרבותי של קהילות ספרד והמזרח, עושר שהלך ונתגבש במהלך הדורות בקהילות הללו.

המרכז אף מקדיש מאמץ ניכר לחשיפתן ולפרסומן של היצירות הרוחניות-תרבותיות בקהילות המזרח, אשר תרמו לגיבוש ההוויה התרבותית של כלל עם ישראל.

דבר מנהל המרכז

ד״ר שמעון אוחיון

דבר הנשיא המייסד

פרופ׳ משה קווה

אודות המייסדים

אהרן ורחל דהאן ז”ל