יצירת קשר

מרכז דהאן

המרכז לחברה, תרבות וחינוך
במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900