יהודי תימן – יצירה, מורשת ותרבות

27-28 מאי 2002, טז-יז סיוון תשס״ב

כתיבת תגובה