קובץ מחקרים בין-תחומי ראשון מסוגו במורשת יהדות תוניסיה. כ״ב מחקרים בספרות הרבנית לענפיה, בתולדות יהודי תוניסיה מראשיתם ועד ימינו, קהילות, יוצרים ויצירות, הלשון הערבית היהודית, שירת הנשים, יחסי יהודים מוסלמים ועוד- כל אלה מאת ראשי המדברים בארץ ובחו״ל.

עורכים: אפרים חזן וחיים סעדון