קובץ של שבעה מחקרים שעניינם היבטים שונים של ההיסטוריה והתרבות של "יהודי ההר".

"יהודי ההר", או "היהודים ההרריים" או "יהודי מזרח הקווקאז וצפונו", המכונים גם "היהודים הקווקאזיים", הם קהילה מקהילות ישראל. ראשיתה ביהודי איראן, ואולם, יהודים אלה נקרעו מאחיהם שבאיראן בתחילת המאה הי"ט ממש, עת כבשה האימפריה הרוסית מאיראן הקאג'ארית את אזורי מושבותיהם. מאז החלו יהודי ההר הולכים ומתרחקים אט – אט משורשיהם שבאיראן.