הספרים כוללים פרסום ראשון של טקסטים מרכזיים בשירה, בסיפור ובפיוט מידי חוקרים בעלי שם המציעים מהדורה מדעית למקורות שונים, מראשית הפיוט ועד לפיוט המאוחר במאות הט"ז והי"ז, מקורות מוהדרים אלה הם בסיס לכל מחקר בנושאי השירה והפיוט.
בשיתוף עם הוצאת משגב ירושלים, המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח. בשיתוף עם הוצאת משגב ירושלים, המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח.