מחקרים שונים, המשקפים את המרחב הגדול של מסורת השירה והפיוט: מרחב של זמן – משחר התפילה וראשית הפיוט עד לדורות המאוחרים, מרחב המקום- מארץ-ישראל ומבבל במזרח, ועד לספרד ולסוף מערב, מרחב הסוגות הספרותיות – מן הסוגים הפיוטיים הקדומים של סליחות וסדרי עבודה' ועד לשירת הבקשות בת הדורות האחרונים.