בהשוואה לקיבוצים היהודים האחרים במזרח התיכון הייתה יהדות סוריה קטנה קטנה, אבל השפעתה ניכרה מעל ומעבר לגודלה. חקר הקהילות היוודיות בסוריה וקהילות המהגרים היו היהודים במנה העולמי הולך ומתפתח השנים האחרונות. עשרים וארבעה המאמרים המוצגים בקובץ דו-לשוני זה (עברית ואנגלית), בוחנים שונים נושאים רחבים ומרתק, והם ממדה של סוריה בהלקה, התמונות במעמדם הפוליטי של היהודים, ההיסטוריה של יהודי סוריה מאז התקנת העתיקה ועד למאות, ספרות והתרבות, ארכיטקטורת בתי הכנסת, המוסיקה והמסורת הליטורגית. אישים בולטים זוכים בקובץ זה למחקר ממיק וחדשני, וקהילות המהגרים בתפוצות מוארות כאן באור חדש.
המחקרים הבאים מדיסציפלינות שונות, שנכתבו על פי החוקרים מהעולם והמן העולם, עושים שימוש במחקר ייחודיות וכתובות המסמכים ברובם על מקורות מגוונים, המחשבים המקוונים ארכיונים וכלה במחקרי שדה וראיונות. מקצת המאמרים מה יש סיכוי של מחקר רב-שנים ומקצתם ישמשו ודאי בסיס למחקרים נוספים.
המאמרים בבסיסים על הרצאות שנישאו ראשונה בכינוס הבין-לאומי "יהודי סוריה: היסטוריה, זהות ומורשת", ההתקיים באוניברסיטת בר אילן ואורגן בידי המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד על שם אהרן ורחל דהאן.

עורך: ירון הראל