יהדות צרפת, אחת הקהילות הגדולות ביותר של התפוצה היהודית, אברהה בעת החדשה שינויים רבים ובהם כמובן שינוי דמוגרפי. פניה המרתקות של יהדות זו נבחנות בשלושת שערי קובץ מאמרים זה: היסטוריה, רוח ותרבות ומחשבת ישראל. המאמרים שלפנינו מציגים מאבקים ותמורות, וביניהם תמורות במשמעות הדת, המאבק בין הזיקה הלאומית-יהודית לזיקה האוניברסלית, המנהיגות הרבנית לנוכח הציונות. הקובץ מבוסס על הרצאות שינאו בכנס בינלאומי בנושא זה שקיים מרכז דהאן שבא אוניברסיטת בר-אילן.
רלוונטיים ומאלפים הם מאמריהם של משה בר-אשר, חיים ברקוביץ, דותן גורן, יגאל בן-נון, צילה הרשקו, יאיר אורון, פול אלבהר, יעקב לופו, אבינועם רוזנק, יוסף שרביט, נריה גוטל ואמי בוגנים המובאים באסופה זו.

עורך: אריק ה׳ כהן