"התחדשות ומסורת" הוא קובץ של כ"ה מחקרים שעניינם השתקפות הסובלנות, הסגירות והפתיחות ביצירה היהודית בצפון– אפריקה ובדרכי ההנהגה התורנית והכללית.

מבחינת המודרנה, יהדות צפון–אפריקה מתייחדת בעצם הדבר שאף על פי שהיו בה תהליכי קדמה חדשניים ומרחיקי לכת והוקמו בה בתי- ספר וארגונים חברתיים בעלי דפוסים חדשים ומודרניים, לא התפוררו בה חיי הקהילה המגובשים, והמפגש עם תרבויות זרות לא פגם בזהות ובסולידריות היהודית, הקהילתית והלאומית,  ובקיום המסורת.

עורכים: משה אורפלי ואפרים חזן, אוניברסיטת בר אילן

281 עמודים