הוא קובץ מאמרים בנושאים שונים הנוגעים ליהודי תימן מן העבר בתימן ועד להווה, עלייתם לארץ ישראל והשתקעותם בה.

הקובץ מחולק למדורים סביב נושאים מרכזיים. המדור הראשון עוסק בתולדות יהודי תימן. בחלק השני מאמרים העוסקים בנושאים מן התרבות והפולקלור של יהודי תימן. החלק השלישי עוסק ביהודי תימן בישראל. בחלק זה שני מאמרים העוסקים באותה פרשה שהסעירה ומסעירה את מדינת ישראל היא פרשת ילדי תימן ושני מאמרים העוסקים בחייהם של יהודי תימן בארץ.

 

373 עמודים