דברי מנהל המרכז, ד"ר שמעון אוחיון

ד״ר שמעון אוחיון

בשנה זו, מציין המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן ז"ל, עשרים שנה להיווסדו. כאשר יצאנו לדרך, לא ציפינו להיענות והתלהבות של ציבור רחב כל-כך אשר הציף אותנו בהשתתפותו, בכל האירועים והפעילויות שיזמנו.

התלהבות זו, מבטאת את העניין ואת הצימאון ללמוד, להכיר, לחשוף ולחקור את מורשת קהילות ישראל בארצות ספרד והמזרח. לאחרונה הרחבנו את פעילותנו להכרת כלל קהילות ישראל, מזרח ומערב, ספרד ואשכנז.

ציבור גדול של חוקרים מן האוניברסיטאות והמכללות בארץ ובעולם לוקח חלק בכנסים האקדמיים, ומציע את מחקריו ופרסומיו לבימות מדעיות של מרכז דהאן.  במסגרת הבימות המדעיות הספקנו להפיק למעלה משלושים קבצים מדעיים על קהילות ישראל. 

מורים רבים מצטרפים אל ימי העיון של המרכז, רואים בהם מקור להעשרת הידע שלהם על קהילות ישראל ומעודדים את תלמידיהם להשתלב בפרויקטים חינוכיים ובכתיבת עבודות גמר על השורשים הייחודיים של קהילות מוצאם ותרומתן לתרבות עם ישראל. באחד הכנסים הגדולים זכינו לראות 750 תלמידים ממסגרות שונות.

במיוחד, גאים אנו בהתגייסות של ראשי ארגונים רבים לפי ארצות מוצאם, המתייצבים יחד עם פעיליהם ואלפי חבריהם מכל רחבי הארץ בכנסים ובאירועי התרבות של מרכז דהאן, ומפגינים את נוכחותם ועניינם בכל כינוס ובכל הרצאה של מרכז דהאן.

בסיכומו של דבר, מרכז דהאן תפס לו מקום נכבד בקרב הקהילה האקדמית בעולם, החוקרת את מורשת קהילות ישראל, וכן מקום של הערכה והוקרה בקרב אנשי חינוך והוראה, ובקרב ארגונים של קהילות והציבור הרחב, על תרומתו של מרכז דהאן, לחקר ולטיפוח של מורשת קהילות ישראל בעולם כולו.