דבר נשיא האוניברסיטה המייסד

פרופ׳ משה קווה

מרכז דהאן נוסד על מנת להתמודד עם בעיית הניכור של הנוער היהודי למורשת קהילות ישראל. גישתנו היא מיזוג וטכנולוגיה חדישה עם המסורת תוך שילוב אינטרנט,  אמצעי תקשורת חדישים ומיומנויות של אנשי חינוך והוראה באוניברסיטת בר אילן. המטרה העומדת לנגד עינינו היא עידוד דו-שיח בין חלקי הנוער היהודי על נטיותיו והשקפותיו.

הנחלת הערכים של מורשת יהודי ספרד,  עשויה לחבר את העם על פלגיו השונים ולתרום מעושרה התרבותי לעיצוב הזהות היהודית.