החאג׳, התכלאל והדיוואן במסורת יהודי תימן

5 יולי 2006, ט׳ בתמוז תשס״ו

כתיבת תגובה