אודות נשמ"ה

רקע ומטרות

תכנית נשמ"ה (נוער שוחר מורשת הקהילות) לחוקרים צעירים הוכנה במסגרת מפעל חינוכי-חברתי להכשרת חוקרים צעירים לחקר קהילות ישראל ע"י בני הנוער היהודי ומטרתה כתיבת עבודות גמר ע"י תלמידי בתי"ס תיכוניים בנושא חקר תולדות עם ישראל.

התוכנית באה להציב בפני בני הנוער את האתגר לרכוש כלים למחקר במורשת היהודית קהילתית והמשפחתית, לעודד את הלימוד והעיון ולפתח את היצירתיות בנושאים הקשורים למורשת קהילות ישראל כגון: פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל, אמנות יהודית, ספרות עם ישראל, תלמוד, תנ"ך, חינוך.

 

עבודת הגמר

עבודת גמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד בכיתה יא' לבחור ולהתמודד, במסגרת משימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות, עם אתגר לימודי המאפשר מתן ביטוי ליכולתו ולרצונו להעמיק את ידיעותיו ולהכשיר עצמו כחוקר בעתיד.

העבודה היא עצמית, עיונית-מחקרית, שהכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ועבודה מדעית שהם מעבר לנלמד בבית הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. התלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך בשנת לימודיו האחרונה בביה"ס העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת בגרות, העבודה זו שווה בהיקפה ל 5-4 יחידות לימוד.

 

 

שיתוף עם משרד החינוך

מרכז דהאן, בשיתוף עם הפיקוח הארצי במשרד החינוך, פועל כדי לעודד תלמידים לכתוב עבודות חקר בהנחייתם של סטודנטים לתואר שני ושלישי מאוניברסיטת בר-אילן, וזאת תוך ביסוס והידוק הקשר בין האקדמיה-האוניברסיטה והתלמידים. המרכז צבר ניסיון מקצועי של קרוב לתשע שנים בהנחיית סטודנטים מנחים והכשרתם לעבודה עם תלמידים בפרויקט זה, ובהפעלת מערך לימוד והדרכה בכתיבת עבודות חקר בנושאי מורשת קהילות ישראל .

 

מערך ההנחייה

  במסגרת הפרויקט, אנו מכשירים מנחים מקרב הסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן בתחומי הדעת הרלוונטיים ו 

  במתודולוגיות מחקר(תולדות עם ישראל, ספרות עם ישראל, פילוסופיה יהודית, חינוך ועוד),

  להנחות תלמידים בחטיבה העליונה של  בתי"ס  תיכוניים בכתיבת העבודות.  מערך הפעילות מורכב וכולל מס' שלבים של הכשרה,

  הנחייה והדרכה בכתיבת העבודה הן מול המנחים והן מול התלמידים בבתיה"ס.

  הסטודנטים המנחים נבחרים בקפידה, ונדרשת יכולתם והצלחתם בכתיבת עבודות מאסטר ודוקטורט, תוך הצגת תהליך

  העבודה בראיונות אישיים.

 

 הצוות המקצועי

 מרכז דהאן מסתייע בצוות מומחה בראשותה של ד"ר אתי אורנן וצוות מייעץ של חוקרים בכירים במחלקות השונות

 באוניברסיטה.  הצלחתה של התכנית ניכרת ביכולתה להדק ולבסס את הקשר בין האקדמיה והתלמידים

 המוביל למצויינות.  התלמידים מקבלים במהלך השנה הכשרה עיונית בשיטות מחקר איכותיות וכמותיות ובעיבודים סטטיסטיים

 דרך היחידה לכלי מחקר  הפועלת במסגרת ביה"ס לחינוך שבאוניברסיטה.

עבודות מצטיינות

אברהמס אדריאנה – בי"ס מבואות עירון, עין שמר

נושא: מאפייני גיל ההתבגרות על רצף תפיסות החינוך המשתנה, מחינוך משותף לחינוך מופרט, ועל רצף מאפיינים בין דוריים של סבתות המתבגרים (שם המנחה: סוסקין אדריאנה)

 

מאפייני גיל ההתבגרות על הרצף הבין-דורי בין הילדים המתבגרים לבין אמהותיהם, תוך התמקדות במיקומן ותפקידן של הסבתות בתקופת משבר גיל ההתבגרות של נכדיהן.

                              + + +

אלדובי תומר – בי"ס תיכון ע"ש דוד קלעי, גבעתיים

 

נושא: השתיקה בקרב דור ראשון לשואה דרך נקודת מבטו של הדור השני, בספריה של ליזי דורון (שם המנחה: מרקוס לילך)

 

הגדרת השתיקה, ודיון בסוגים שונים של שתיקה. התייחסות לשאלה האם כתיבה נחשבת להפרת השתיקה, בעיקר בהתייחס לספרות השואה ולעדויות שואה. עיסוק בבעייתיות הקיימת סביב כתיבת ספרות שואה. עיסוק בכתביה של הסופרת ליזי דורון.

                              + + +

בוגנים עדן – כפר הנוער בן שמן

 

נושא: יחסם של חז"ל אל דינה בת יעקב

(שם המנחה: טוקר דב)

ניתוח גישת חז"ל אל דינה בפרט, ואל דמויות נשיות תנ"כיות נוספות בכלל. התייחסות לדוגמאות מספר בראשית אשר מייצגות, לדעת החוקרים, יחס אוהד מצד חז"ל.

                              + + +

ברוכים בר דניאל – בי"ס הדרים, הוד השרון

נושא: היחסים הכלכליים והבטחוניים בין ישראל ואירן בתקופת השאה מוחמד רזא מבית פלהווי

(שם המנחה: חזיזה מרדכי)

המאבק לשמירה על יחסי ישראל-איראן לאור מדיניות החוץ המצרית. מידת ההשפעה שהיתה לנאצר ובני בריתו על אופי היחסים הצבאיים-מדיניים וכלכליים בין איראן לישראל.

                             + + +

דרומי שי – המוסד החינוכי מבואות עירון, פרדס חנה

נושא: כיבוש יריחו: בחינת האידיאולוגיה של המספר המקראי עפ"י ניתוח ספרותי, הסטורי וצבאי

(שם המנחה: שניאור דוד)

בחינת הסיפור המוכר של תיאור כיבוש יריחו והפלת חומותיה בדרך ניסית, בראי הארכיאולוגיה והמחקר המקראי, סקירת הרקע המקדים לסיפור כיבוש יריחו. תאור צבאי של קרב כיבוש יריחו.

                             + + +

ליכטר ניצן – כפר הנוער בן-שמן

נושא: היישוב לנוכח מלחמת העולם השניה והשואה: "דבר לילדים" כמקרה בוחן

(שם המנחה: אייזנברג מלי)

ניתוח עיתון הילדים "דבר לילדים" במקביל לרצף הכרונולוגי עמוס המאורעות של מלחמת העולם השניה. סקירת העתון לאורכו של ציר הזמן.

                               + + +

לנגה גיא – ביה"ס שפרירים, גבעת חיים איחוד

 

נושא: אליהו, יונה וירמיהו – שלושה סגנונות של נביאי תוכחה

(שם המנחה: שניאור דוד)

שלושה נביאים שחיו בתקופות שונות וניבאו בסיטואציות אחרות. תפקיד דומה: העברת מסר מאת האל שהעם צריך לעזוב את מעשיו המושחתים ולהתקרב אל האלוהים, כי אחרת תבוא עליהם פורענות. לכל אחד מהם היתה תגובה אחרת לשליחות. בחינה כיצד הגיב כל אחד מהנביאים לנבואת הפורענות שנשא.

                               + + +

מגל נועה – בי"ס מבואות עירון, עין שמר

 

נושא: "מה אנוש כי תזכרנו" – סיפור גן העדן כביטוי למהותו של האדם ולתפקידיו בעולם

(שם המנחה: שלם נעמה)

כיצד משפיע ייחודו של האדם בכעל יכולת בחירה של מעמדו. מצבו של האדם לפני החטא, התייחסות לחטא כנקודת מפנה ודרך בחינה של מעמדו ומצבו של האדם לאחר החטא. חקירת מעמד האדם כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפורי הבריאה.

                               + + +

סלימי ענבר – אולפנת צביה, שדות נגב

נושא: נפוליאון והיהודים

(שם המנחה: אייזנברג מלי)

מחקר היסטורי אשר נסמך הן על חומרים ראשוניים כדוגמת דיוני האספה הלאומית הצרפתית,  והן על ספרות המחקר ההיסטורי, שחלקים ממנה הובאו בעבודה.

                                       + + +

סרוסי מורן – אולפנית מבשרת ברוך, חדרה

נושא: דמויות מקראיות ומוטיבים מקראיים בשירת רחל

(שם המנחה: שידלובי פנינה)

הקשר בין מוטיבים מקראיים ודמויות מקראיות לבין הביוגרפיה של רחל המשוררת. ניתוח שירים, הן בהיבט התוכני והן בהיבט המבני.

                               + + +

עזרן ליזה – אולפנת צביה, שדות הנגב

 

נושא: "אפקט התיון" – השפעת השואה על מידת תחושת הרווחה הנפשית של בני דור שלישי

(שם המנחה: אופנהיים סיגל)

בחינת מידת המיטביות – הרווחה הנפשית של דור שלישי לניצולי שואה. ההנחה היא, שאם יש השפעה הרי שזוהי מועטה, שכן להתרחקות בזמן יש השפעה גדולה. לדהייה הזו יש חשיבות גדולה בהעברת מסרי השואה והתחושות הנילוות אליה.

                               + + +

ציוני דניאלה – אולפנית מבשרת ברוך, חדרה

 

נושא: דמותה של רחל אמנו כפי שהיא משתקפת בפיוט ובשירה

(שם המנחה: שידלובי פנינה)

הצגת מספר מאפיינים מרכזיים של רחל אמנו: יופיה של רחל, תכונת "הקנאות" ויכולת התפילה שלה. ניתוח הפיוט מן ההיבט הספרותי, וכן את השירים העוסקים ברחל אמנו.

                               + + +

קומלי צאלה אודליה – אולפנית מבשרת ציון, חדרה

 

נושא: קריאה ביבליותרפית בספרות ילדים ונוער לציבור דתי-לאומי, שנכתבה בעקבות ההינתקות

(שם המנחה: שידלובי פנינה)

כיצד קריאה ביבליותרפית לקהל יעד דתי-לאומי מצליחה לשקף את משבר הגירוש, ואלו דרכי התמודדות היא מציעה להתמודדות עם המשבר. העבודה הוקדשה לילדים ונוער מהציבור הדתי-לאומי.

                               + + +