פרוייקט נשמ״ה

רקע ומטרות

תכנית נשמ"ה (נוער שוחר מורשת הקהילות) לחוקרים צעירים הוכנה במסגרת מפעל חינוכי-חברתי להכשרת חוקרים צעירים לחקר קהילות ישראל ע"י בני הנוער היהודי ומטרתה כתיבת עבודות גמר ע"י תלמידי בתי"ס תיכוניים בנושא חקר תולדות עם ישראל.

התוכנית באה להציב בפני בני הנוער את האתגר לרכוש כלים למחקר במורשת היהודית,הקהילתית והמשפחתית, לעודד את הלימוד והעיון ולפתח את היצירתיות בנושאים הקשורים למורשת קהילות ישראל כגון: פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל, אמנות יהודית, ספרות עם ישראל, תלמוד, תנ"ך, חינוך.

עבודת הגמר

עבודת גמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד בכיתה יא' לבחור ולהתמודד, במסגרת משימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות, עם אתגר לימודי המאפשר מתן ביטוי ליכולתו ולרצונו להעמיק את ידיעותיו ולהכשיר עצמו כחוקר בעתיד.

העבודה היא עצמית, עיונית-מחקרית, שהכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ועבודה מדעית שהם מעבר לנלמד בבית הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. התלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך בשנת לימודיו האחרונה בביה"ס העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת בגרות, העבודה זו שווה בהיקפה ל 5-4 יחידות לימוד. 

 

שיתוף עם משרד החינוך

מרכז דהאן, בשיתוף עם הפיקוח הארצי במשרד החינוך, פועל כדי לעודד תלמידים לכתוב עבודות חקר בהנחייתם של סטודנטים לתואר שני ושלישי מאוניברסיטת בר-אילן, וזאת תוך ביסוס והידוק הקשר בין האקדמיה-האוניברסיטה והתלמידים. המרכז צבר ניסיון מקצועי של קרוב לשתיים עשרה שנים בהנחיית סטודנטים מנחים והכשרתם לעבודה עם תלמידים בפרויקט זה, ובהפעלת מערך לימוד והדרכה בכתיבת עבודות חקר בנושאי מורשת קהילות ישראל .

מערך ההנחייה

במסגרת הפרויקט, אנו מכשירים מנחים מקרב הסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן בתחומי הדעת הרלוונטיים ובמתודולוגיות מחקר(תולדות עם ישראל, ספרות עם ישראל, פילוסופיה יהודית, חינוך ועוד),  להנחות תלמידים בחטיבה העליונה של  בתי"ס  תיכוניים בכתיבת העבודות.  מערך הפעילות מורכב וכולל מס' שלבים של הכשרה,  הנחייה והדרכה בכתיבת העבודה הן מול המנחים והן מול התלמידים בבתיה"ס.

הסטודנטים המנחים נבחרים בקפידה, ונדרשת יכולתם והצלחתם בכתיבת עבודות מאסטר ודוקטורט, תוך הצגת תהליך  העבודה בראיונות אישיים.

  הצוות המקצועי

 מרכז דהאן מסתייע בצוות מומחה בראשותה של ד"ר מלי אייזנברג וצוות מייעץ של חוקרים בכירים במחלקות השונות באוניברסיטה.  הצלחתה של התכנית ניכרת ביכולתה להדק ולבסס את הקשר בין האקדמיה והתלמידים, המוביל למצויינות.  התלמידים מקבלים במהלך השנה הכשרה עיונית בשיטות מחקר איכותיות וכמותיות ובעיבודים סטטיסטיים דרך היחידה לכלי מחקר,  הפועלת במסגרת ביה"ס לחינוך שבאוניברסיטה.

עבודות מצטיינות

גלית פלבניק – בי"ס כפר סילבר

נושא: תנועות הנוער הציוניות בתקופת השואה ופעילותן בגטו ורשה ובגטו קרקוב                (שם המנחה :ד"ר מלי אייזנברג)

רות טל – אולפנא אשדוד

נושא: עליית יהודי דרום תוניסיה לארץ ישראל –  1948-1956 , מאפייניה וייחודה           (מנחה: מיטל גז)

לירז אדרי  –   "ברנקו וייס" בית שמש

נושא: מחינוך מסורתי לשינוי מעמדי: השפעת התמורות בחינוך הבנות על מעמד האישה היהודייה במרוקו בעת החדשה (מנחה: רוני שטיין)

אורטל הרוש –      

נושא:  מחנה המשפחות באושוויץ – בירקנאו (מנחה: רווית יפרח)

נירית שוקרי  –אולפנית מבשרת ברוך

נושא:  חיי הנישואים המוקדמים בקהילה היהודית התימנית שבדמאר – סיפורי נשים שנשאו בנישואי בוסר(מנחה: שלומית ליר)

תומר אלדוביבי"ס תיכון ע"ש דוד קלעי, גבעתיים

נושא: השתיקה בקרב דור ראשון לשואה דרך נקודת מבטו של הדור השני, בספריה של ליזי דורון (מנחה: ד"ר לילך מרקוס)

ניצן ליכטר – כפר הנוער בן שמן , בית הספר התיכון השש שנתי ע"ש איינשטיין

נושא: היישוב לנוכח מלחמת העולם השנייה והשואה: "דבר לילדים" כמקרה בוחן        (מנחה: ד"ר מלי אייזנברג)