ערבית יהודית של בגדאד: לשון, תרבות והיסטוריה

ד"ר אסף בר-משה

קורס זה יעסוק בערבית היהודית של בגדאד, להגה של אחת הקהילות הגדולות בפזורה היהודית. לאחר שנציג את הרקע ההיסטורי והלשוני של הלהג, נצלול באופן הדרגתי אל צליליו, אוצר המילים שלו ודקדוקו. נעשה זאת בעיקר באמצעות האזנה לקטעי שמע מוקלטים שבהם דוברים ילידים משתפים בחוויותיהם האישיות, מספרים סיפורי עם, מתארים מסורות וחולקים מתכונים. באופן זה ניחשף גם אל ריחותיה, תרבותה וההיסטוריה של קהילה יהודית זו.

 

ספרות ראשונית:

 אבישור, יצחק. תשס"ט-תש"ע. מילון לערבית היהודית החדשה הכתובה והמדוברת של יהודי עיראק .)1600-2000(

כרך א-'ג.' תל אביב-יפו: פרסומי מרכז ארכיאולוגי.

יונה, גילה. תשע"ד. להג יהודי בבל: מילון אמרות ומשלים. הוד השרון: דפוס חבצלת.

מנצור, יעקב. הערביתהיהודית של בגדאד. ספר א: פרקים בפונולוגיה ובמורפולוגיה, תשל"ה. ספר ב: טקסטים,

תשל"ז. ספר ג: מילון, חלק ראשון, תשמ"ג. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

מנצור, יעקב. תשע"א. להג הערבית המדוברת של יהודי בגדאד. ירושלים: הוצאת יד בן צבי.

Bar-Moshe, Assaf. 2019. The Arabic Dialect of the Jews of Baghdad: Phonology, Morphology, andTexts. Wiesbaden: Harrassowitz.

Blanc, Haim. 1964. Communal dialects in Baghdad. Cambridge: Harvard University Press.

Mansour, Jacob. 1991. The Jewish Baghdadi Dialect. Or-Yehuda: The Babylonian Jewry HeritageCenter.

  • גישה לאינטרנט וידע בהפעלת זום הכרחיים
  • לידיעתכם הקורסים יצולמו ויוקלטו

טופס הרשמה לקורס ׳ערבית יהודית של בגדאד׳