יהדות בבל (או יהדות עיראק) היא הקהילה היהודית באזור מסופוטמיה, או עיראק המודרנית. ראשיתה במאה ה-6 לפנה”ס, לפני כ-2600 שנה, לאחר חורבן בית המקדש הראשון על ידי האימפריה הבבלית והיא הקהילה היהודית העתיקה ביותר הידועה בתבל.

הקהילה היהודית בבבל העתיקה הייתה הראשונה לפתח חיים קהילתיים אוטונומיים ורבי היקף על אדמת נכר, ובשעתו הייתה המרכז היהודי הגדול והחשוב ביותר בגולה. קהילת בבל כונתה בתקופות מסוימות “הגולה” בה’ הידיעה, והעומדים בראשה כונו “ראשי הגולה” (בארמית ריש גלותא). ליהדות בבל היו הווי וצביון תרבותי מיוחדים, אשר הדריכו את העם היהודי כולו במשך מאות שנים, בכל רחבי תבל.

מתוך ויקיפדיה.

אירועים

יהודי בבל זהות ומורשת

הכנס נערך ב 25 מאי 2014 באוניברסיטת בר אילן.

הכנס דן בנושאים הבאים:

 1. פרופ‘ ששון סומך, אוניברסיטת תל-אביב.
  יסודות עבריים בדיאלקט הערבי של יהודי בגדד
 2. פרופ‘ חביבה פדיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  יצירת חכמי בגדד: נקודת ראות ביוגרפית
 3. פרופ‘ שאול רגב, אוניברסיטת בר-אילן.
  התפשטות הקבלה בבבל והשפעתה
 4. ד“ר מיכאל גרוס, מכללת ליפשיץ.
  הרב יוסף חיים: מקובל או מנהיג מעורב
 5. פרופ‘ שלמה דשן, אוניברסיטת תל-אביב.
  כבוד קהילת בגדד בפסיקה של ר‘ יוסף חיים
 6. פרופ‘ ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן ההיסטוריוגרפיה וההגיוגרפיה הספרדית– החרדית החדשה: אכזבת הרב יוסף חיים מן החינוך המודרני
 7. פרופ‘ יצחק אבישור, אוניברסיטת חיפה לשונותיהם של יהודי בבל, עברית- ארמית-ערבית, והזיקה ביניהן
 8. פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב בין ”ישראל הראשונה“ ו“ישראל השנייה“: המאפיינים הייחודיים של השתלבות יוצאי עיראק בישראל
 9. ד“ר שמואל מונדני, אוניברסיטת בר-אילן השפעת אשכנז על יהודי בבל
 10. האמן יאיר דלאל המסע של יהודי בבל במוסיקה במאה ה-20

תמונות מהאירוע יהדות בבל-זהות ומורשת

גלרית וידאו- החינוך היהודי בבל