שנת תשע”ב, 2012

כינוס בינלאומי בנושא: "יהודי לבנון - זהות ומורשת"

הכנס התקיים בכ"ג באייר תשע"ב, 15 במאי 2012

הכנס התקיים בשיתוף עם מכון בן צבי והמשרד לאזרחים ותיקים. עסק במגוון נושאים כגון:היישוב היהודי בלבנון בתקופת התנ”ך, יחסי ממלכות ישראל ויהודה עם מלכי צור וצידון, היישוב היהודי בלבנון בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד, יהודי לבנון בספרות הנוסעים, הנהגה ומשטר, מוסדות קהילתיים, דמוגרפיה, הגירה ללבנון וממנה, החינוך היהודי, היצירה התורנית, רבנים ורבנות, מנהגי לבנון, מוסיקה, שירה ופיוט, יהודי לבנון בספרות, בציור בתיאטרון ובקולנוע, מעמד משפטי ופוליטי, יהודי לבנון בכלכלה, הפעילות הציונית, עליה והעפלה, יחסים עם החברה הסובבת, האומנות היהודית, המטבח היהודי-הלבנוני, קהילות יהודי לבנון בארץ ובעולם.

כינוס בינלאומי בנושא: "הקהילות היהודיות באמריקה הלטינית"

הכנס התקיים בט"ז באלול תשע"ב, 3-6 בספטמבר 2012, באוניברסיטת סאו-פאולו, ברזיל

הכנס עסק במגוון נושאים כגון: מן העולם הישן לחדש: ההגירה לאמריקה הלאטינית וההתיישבות בה, היחסים בין היהודים לחברה הסובבת, היצירה הרוחנית בעברית ובשפות אחרות, החינוך היהודי ושמירת הזהות היהודית, פרספקטיבות חדשות במחקר על יהודי אמריקה הלאטינית במבט על ובמבט פרטני על קהילות בודדות, היצירה האינטלקטואלית, אומנים יהודים ואומנות יהודית, הקשרים בין הקהילות באמריקה הלאטינית בינן לבין עצמן ובינן לבין קהילות ברחבי העולם, הנהגה ומשטר, חיי הכלכלה

רבנים ורבנות, תמורות במעמד הנשים, פילנטרופיה, פעילות ציונית ועליה לארץ ישראל, יהודים בפוליטיקה ובתנועות חברתיות, תנועות נוער.

כתיבת תגובה