שנת תשס”ח, 2008

כ"א-כ"ב באייר תשס"ח, 26-27 במאי 2008

לאחר מס’ ימי עיון שקיים מרכז דהאן על יהודי אתיופיה במהלך השנים הראשונות של פעילותו, יצא לדרך כנס בינלאומי, רחב היקף, שהוקדש לקהילת יהודי אתיופיה, זהותם ומורשתם. בכנס הוקדשו מושבים מיוחדים לסקירה הסטורית של תולדות יהודי אתיופיה על הקהילות השונות “ביתא ישראל”, הפלאשמורה ועוד. מטבעם של דברים, הוקדשו מושבים נוספים לחינוך ולמעבר הבין דורי והבין תקופתי של יהודי אתיופיה בישראל. שיתוף הפעולה עם משרד החינוך ועם המינהל לחינוך התיישבותי, הוליד הצגה עשירה של מחקרים עדכניים בתחומי חינוך וחברה של יהודי אתיופיה בישראל. מיד עם סיום הכנס, התקיים אירוע מיוחד בשיתוף צה”ל, אשר יוחד כולו ל-250 קצינים יוצאי אתיופיה  והשתלבותם במערכת הצבא והבטחון.
דגש מיוחד הושם על הדרך בה צה”ל עבד עם אותם קצינים, פעילות אשר עשויה לשמש כמודל לטיפוח מנהיגות בקרב יוצאי אתיופיה.
את הכנס כיבדה בנוכחותה שרת החינוך, הגב’ יולי תמיר, השר לקליטת עלייה, מר יעקב אדרי, והראשל”צ, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמאר שליט”א.
בתכנית האמנותית באו לידי ביטוי הכשרונות הרבים בתחום האמנותי: מחול, שירה, תאטרון, הפועלים כיום במסגרת החברה הישראלית ובקרב קהילת יהודי אתיופיה.

כתיבת תגובה