שנת תשס”ב, 2002

אשה במזרח אשה ממזרח: דיון רב תחומי בסיפורה של היהודיה המזרחית

כ"ב-כ"ג באדר תשס"ב, 6-7 במרץ 2002

כנס זה  חוצה למעשה קהילות רבות ועוסק בסיפורה של היהודייה המזרחית. הדיון בכנס אופיין בגישה רב תחומית, ולראשונה זכינו למחקרים שהציגו נרטיב עשיר ומגוון של האישה במזרח. הכנס נערך בשיתוף המרכז לחקר האישה ביהדות ולקחו בו חלק ארגוני נשים העוסקים במאבק לקידום האישה בכלל ולאישה המזרחית בפרט. בכנס הוצגה תערוכה, מפרי יצירותיהן של נשים יוצרות בתחומי האמנות השונים.

כתיבת תגובה