הרב יעקב ריינס והרב שמואל מוהליבר

מרן רבי יוסף קארו

רבי שלום שבדי

הרמב"ם הנשר הגדול

הנצי"ב כחובב ציון

רבי אברהם אבן עזרא איש אשכולות

הרב דוד חיים הלוי והצ"ל

רבי ישראל נג'ארה