הישיבה באולם לפי שעת ההגעה, במידה ואין מקומות באולם הישיבה בחדר סמוך באמצעות טלוויזיה במעגל סגור.