דף הרשמה לקורס ׳שפת החכיתיה- הניב של הספרדית-יהודית של יהודי צפון מרוקו׳

ד"ר אשר אלבו וד"ר דוד בנחמו חימנס

רוב הבלשנים מסכימים כי מבין כלל השפות הקיימות כיום בעולם ישנן כ3000- שפות שנמצאות בסכנת הכחדה. בין השפות היהודיות שעתידן בסכנת המשך כלולה גם החכיתיה, שהיא ניב של הספרדית-יהודית. החכיתיה הוא בצפון מרוקו, משם התרחבה לאזורים שונים בעולם.

קורס זה מבקש להציג בפני המשתתפים את החכיתיה בשני צירים עיקריים: א. מעמדה של החכיתיה בקרב דוברי השפה וצאצאיהם כיום; ב. מקומה של החכיתיה במחקר האקדמי בכלל ובמחקר לשונות היהודים בפרט. עיסוק בנושאים אלה ייעשה תוך תרגול בסיסי של שפת החכיתיה, היכרות עם אוצר המילים וכללי הלשון וחשיפה לשיחות מוקלטות של דוברי השפה. הקורס ישלב מיומנויות ממספר תחומים, כגון חקר הפולקלור, חקר הלשון המדוברת והלשון הכתובה (לרבות מילוני החכיתיה,) השתקפות התרבות, המנהגים הדתיים, חיי היומיום וההומור בשפה.

הדיונים בקורס ילוו בתיעוד המוקלט שנאסף במיזם לשון הבית- בסיפורים, בשירים, בפתגמים ובהווי חיים של דוברי השפה.

El presente curso incluye una aproximación detallada de la jaquetía, la variación marginada del ladino con origen en el norte de Marruecos y su expansión a diferentes áreas del mundo. Asimismo, por medio de ejemplos prácticos recogidos en el programa de Lashon Habait nos acercaremos a la vida y costumbres de sus hablantes desde una perspectiva lingüística pero accesible a todos los públicos. Posteriormente analizaremos junto con los participantes, los diferentes aspectos de la vida judía en los que la jaquetía esté presente tanto desde una perspectiva diacrónica como sincrónica: folclore, religión, mundo laboral, etc. Por último, abordaremos la situación del marco legal de la jaquetía y su papel en la academía, analizando las principales herramientas disponibles, en especial sus pocos diccionarios y las diferentes técnicas de interpretación y aproximación de en primer lugar la información llegará a los participantes a través de la exposición de grabaciones ylos mismos. Por supuesto

textos en el mismo mientras aprenden las reglas del idioma.

ספרות ראשונית לעיון:

Aflalo, Esther. Lo que yo sé (Manual de Haketía), Cyan Proyectos y Producciones Editoriales, Madrid, 2000.

Benarroch Benmergui, Isaac. Diccionario de Haquetía. Guía esencial de los judíos del norte de Marruecos, Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y la Universidad de Miami, Caracas, 2004. Bendayan de Bendelac, Alegría. Diccionario del Judeoespañol de Los Sefardíes del Norte de Marruecos, Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Caracas, 1995.

Bendayan de Bendelac, Alegría. Los Nuestros: Sejiná, Letuarios, Jaquetía y Fraja. Un retrato de los sefardíes del norte de Marruecos a través de sus recuerdos y de su lengua (1860-1984), Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Paris, 1987.

Benoliel, José. Refranes sedardíes del Norte de Marruecos, Hebraica Ediciones, Madrid, 2012. Bentolila, Yaakov. Diccionario del elemento hebreo en la haketía, UCO Press, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2016.

Moreno, Aviad. Ethnicity in Motion: Social Networks in the Emigration of Jews from Northern Morocco to Venezuela and Israel, 1860-2010, Beer Sheva, Israel, 2014.

Pinto-Abecasis, Nina. El pavo, el planchado y la media: apodos, humor y folclore en el habla cotidiana de los judíos de Tetuán hablantes de jaquetía, Instituto Ben Zvi, Jerusalén, 2014.

Sisso Raz, Alicia. Voces de Haketía – http://vocesdehaquetia.com/biblioteca.html (último acceso: 07/07/2017), Nueva York, 2017.

Solly, Levy. El libro de Selomó, Hebraica Ediciones, Madrid, 2008.


  • גישה לאינטרנט וידע בהפעלת זום הכרחיים
  • לידיעתכם הקורסים יצולמו ויוקלטו
  • סבסוד למסיימי הקורס לחברי ׳ברית יוצאי מרוקו׳
  • טופס הרשמה לקורס ׳שפת החכיתיה- הניב של הספרדית-יהודית של יהודי צפון מרוקו׳