אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשס"ט, 2009


"בן איש חי" הרב יוסף חיים זצ"ל, מאה שנים לפטירתו
כ' באדר תשס"ט, 16 במרץ 2009
יום עיון מיוחד זה הוקדש לדמותו ולפועלו של הרב יוסף חיים זצ"ל, המוכר בשם "בן איש חי". הכנס בא לציין מאה שנה לפטירתו ואת השפעתו האדירה על תרבות עם ישראל ובפרט על קהילות יהודי ספרד והמזרח, בתחומי ההלכה, הקבלה והתפילה.
 
 
כ"א באלול תשס"ט, 10 בספטמבר 2009
יום העיון הוקדש לנושא תנועות הנוער היהודיות במרוקו, יום עיון זה עמד על השפעתם ותרומתם של תנועות הנוער הציונויות שפעלו במרוקו ערב קום המדינה, לחיזוק התנועה הציונית שם ולעידוד העלייה לארץ ישראל.