אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשס"ו, 2006


ט"ו באדר תשס"ו, 16 במרץ 2006
על אף מימדיה המצומצמים של קהילת יהודי לבנון, בלט חלקה ותרומתה לתקומת מדינת ישראל, בתקופת ההעפלה והעלייה, ערב קום המדינה. גולת הכותרת של יום עיון זה, עמדה הרצאתה של הגב' שולמית כהן שהייתה שליחת הביון בלבנון, ותיארה את אחד המבצעים המרתקים של הביון הישראלי שנקרא "מבצע פנינה".
 
 
ט' בתמוז תשס"ו, 5 ביולי 2006
ערב מיוחד הוקדש ליצירתו ותרומתו של האמן אהרן עמרם. מרכז דהאן יחד עם הארגונים המייצגים את קהילת יהודי תימן, הקדיש יום עיון זה ליוצר ולאמן אהרן עמרם שתרומתו ניכרת היטב בשלושת המרכיבים התרבותיים של מסורת יהודי תימן: התאג' התכלאל והדיוואן.