אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשס"ד, 2004


כ"ח בטבת תשס"ד, 22 בינואר 2004
 
ביום עיון זה, ניתנה ההזדמנות לחשוף מעט מתולדותיה וממורשתה של קהילת יהודי קווקז. קהילה זו לא זכתה לתשומת לב מיוחדת בתחומי המחקר והטיפוח של מורשתה. בצד חוקרים שהשתתפו בכנס בלטו בנוכחותם גם ראשי הקהילה שהגיעו מחו"ל, וכן פעילים המייצגים אותה בארה"ב. המשתתפים בכינוס התוודעו לקהילת היהודים ההרריים, לדפוסי החיים והחברה שלהם וכן לתחומים ייחודיים בתרבותם, כגון המוסיקה והמחול. הוצגה בסיום תכנית אמנותית בה לקחו חלק אמנים בולטים בתחום המוסיקה של יהודי קווקז כדוגמת אליהו פרץ ולהקת המחול של יהודי קווקז.