אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשס"ג, 2003


ששים שנים לשחרור יהודי לוב מהשלטון הפאשיסטי-נאצי
כ' בשבט תשס"ג, 23 בינואר 2003
יום עיון מיוחד שבא לחשוף את חלקה של יהדות לוב ושותפות הגורל בסבל מן השלטון הפאשיסטי-נאצי. זו הייתה הזדמנות להצגת עדויות חשובות על מחנה ג'אדו שהיה מחנה עבודה וכפייה, בו סבלו מאות יהודים מקהילת יהודי לוב, מעינויים ורדיפות השלטון הפאשיסטי-נאצי. בלטו בנוכחותם קציני חינוך המשרתים בצה"ל אשר באו להשתלב וללמוד על סבלם של יהודי לוב בתקופת מלחה"ע השנייה.
 
 
ה' בכסלו תשס"ד, 30 בנובמבר 2003
יום עיון זה ציין את הפרק החשוב בפעילות הציונית והמחתרתית בצפון אפריקה עם קום המדינה. יום העיון חשף את פעילותן של מוסדות בארגון העלייה הבלתי לגאלית כדוגמת "המסגרת". מושב מיוחד הוקדש לפרשיות ההעפלה ומעשי גבורה מיוחדים של פעילי ההגנה היהודית.