אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשס"ב, 2002


יוצאי אסיה אפריקה בישראל, השכלה כמפתח לצמצום הפערים
כ"ו בטבת תשס"ב, 10 בינואר 2002
 
נערך בשיתוף הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות, עסק ביוצאי אסיה-אפריקה בישראל- ההשכלה כמפתח לצמצום הפערים. פרופ' תקוה לקר ז"ל וד"ר מומי דהן הציגו נתונים המצביעים על תרומת ההשכלה וההשקעות בחינוך לצמצום הפערים הבינעדתיים בישראל.