אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשע"ג, 2013


 
י"ב בכסלו, תשע"ג, 26 בנובמבר 2012

הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-150 איש.

השתתפו: פרופ' חיים טייטלבאום, מר דוד חסין, פרופ' משה בר-אשר, ד"ר אמי בוגנים, פרופ' יהושוע אלקולומברה, פרופ' אילן נחם, ד"ר אבי עילם אמזלג  

 
 
כ' בכסלו תשע"ג, 3 בדצמבר 2012 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-150 איש.

השתתפו: עו"ד אהרון אזולאי, גב' מאיה שריר, פרופ' דניאל שפרבר, הרב שבתי רפפורט, מר איתן מורן, ד"ר יחיאל שילה, פרופ' מיכאל קורינאלדי, הרב שרון שלום, מר דוד מהרט, מר מלקמו יעקב, גב' תמר פרידמן בן שלום, גב' בליינש מקונן, קייס אביהו עזריה.


 
ד' בטבת תשע"ג, 17 בדצמבר 2012 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-200 איש.
השתתפו: פרופ' טייטבלאום,עו"ד אהרון אזולאי, עו"ד ז'אן שארל בנישו, מר משה זעפרני, פרופ' מיכאל לסקר, פרופ' יהודית רונן, ד"ר גדעון גרא, מר אברהם ברזילי, ד"ר יוסף שרביט, ד"ר יהל שחר, פרופ' מאיר ליטבק, ד"ר ברוס-מדי וייצמן, פרופ' אילן גריילסאמר, ד"ר דניס שרביט, מר ג'ליאן זנודה, מר אליהו סבן.
 
  
ד' בשבט תשע"ג, 20 בדצמבר 2012  
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן.
משתתפים: מר משה פרוסתמיאן, ד"ר אלדד פרדו, מנשה ששון ופראזנה כהן, אינג' הומיון אברהמי, ד"ר יוסף בחירי, ד"ר דניאל דאנא, משורר באבק יצחקי  
 
 
כ"ו בטבת תשע"ג, 8 בינואר 2013 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-300 איש.
משתתפים: פרופ' חיים טייטלבאום, עו"ד אהרון אזולאי, עו"ד רמי בובליל, ד"ר טובה גמליאל, ד"ר רפי שובלי, ד"ר יגאל בן שלום, פרופ' אהרן גימאני, המשורר טוביה סולמי, ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין, ד"ר רות אמיר, ד"ר נתן שיפריס, ד"ר ניסים ליאון, ד"ר דב לויטן, פרופ' בועז סנג'רו, גב' שושי זייד, גב' גלית ברקת דניאלי
 
כ"ב באדר תשע"ג, 4 במרץ 2013 
הכינוס התקיים במכללה האקדמית אשקלון. נכחו בכנס זה כ-300 איש.
משתתפים: ח"כ ד"ר שמעון אוחיון, פרופ' שמעון שרביט, עו"ד אהרן אזולאי, מר שלום סרי, ד"ר משה גברא, פרופ' יוסף טובי, פרופ' זכריה מדר, ד"ר רחל ידיד, ד"ר דב לויטן, ד"ר יואל שילה, פרופ' רחל שרעבי, הגב' ברכה טל, מר יוסי לוי-דקלון
 
כ"ד באדר תשע"ג, 6 במרץ 2013 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-200 איש.
משתתפים: ח"כ ד"ר משה אוחיון, מר משה כהן, פרופ' מינה רוזן, פרופ' ירון הראל, מר דותן ארד, פרופ' דוד קאסוטו, פרופ' לאה בורנשטיין-מקובצקי
 
 
כ"ט באדר תשע"ג, 11 במרץ 2013 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ-200 איש.
משתתפים: פרופ' חיים טייטלבאום, עו"ד אהרון אזולאי, אל"מ (במיל) עו"ד רמי בובליל, פרופ' שמואל טריגנו, פרופ' אפרים חזן, ד"ר חיים סעדון, פרופ' מיכאל לסקר, פרופ' מוניס רומני, ד"ר דוד כהן, פרופ' יהודית רונן, פרופ' אהרן גימאני, ד"ר אפרים חביב, ד"ר אורלי רחמיאן, מר משה זעפרני, פרופ' ירון הראל, ד"ר גיא ברכה, פרופ' נחם אילן, ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין,פרופ' רפי ישראלי, ד"ר אבי בקר, עו"ד ז'אן-קלוד נידם, ד"ר הלן טריגנו
 
 
כ"א/כ"ב באייר תשע"ג, 2 במאי 2013 
הכינוס התקיים באוניברסיטת בר-אילן. נכחו בכנס זה כ- 250 איש.
משתתפים: ח"כ ד"ר שמעון אוחיון, מר אברהם כהן, הרב משה בן יוסף פירוז, פרופ' דניאל לסקר, עו"ד נריה הרואה, ד"ר דותן ארד, פרופ' צבי זוהר, מקהלת "בני מקרא"
 
 
ח' בתמוז תשע"ג, 16 ביוני 2013 
הכינוס יתקיים באוניברסיטת בר-אילן. ישתתפו כ- 300 איש
 משתתפים: ח"כ ד"ר שמעון אוחיון, פרופ' חיים טייטלבאום, ח"כ אורי אורבך, פרופ' חנה יבלונקה, פרופ' שלמה שניצר, ד"ר רפי ואגו, פרופ' יצחק קשתי, מר רוני לוסטיג, גב' אגי משעול, ד"ר אדם פרזיגר, פרופ' יהודית פריגישי, פרופ' אילנה רוזן,האומנים: טיבי גולן, שמואל למברג ואברהם זלבסקי
 
 
ט' בתמוז תשע"ג, 17 ביוני 2013 
האירוע יתקיים באוניברסיטת בר-אילן.  ישתתפו כ- 300 איש.
משתתפים: ח"כ ד"ר שמעון אוחיון, הרב שלמה שפר, פרופ' משה קוה, פרופ' אלי דהאן, גב' רות סלומי, ד"ר שלומי ענתבי
 
 
מזמור קיץ - "כל ישראל ערבים זה לזה"
יום שני כ"ג בתמוז תשע"ג, 1 ביולי 2013
הכנס יתקיים באולם מינץ, אוניברסיטת בר-אילן