אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

ימי עיון


במהלך עשר השנים הראשונות , התקיימו למעלה משישים ימי עיון אשר עסקו במורשת קהילות ישראל וכוונו במיוחד לקהלי יעד מסויימים כמו אוכלוסיית המורים בישראל וציבור הפעילים והמנהיגים בארגוני הקהילות השונות.
ברשימה זו נגיש סקירה חלקית המייצגת את מגוון ימי העיון והפעילות לקהל הרחב, סביב מורשת קהילות ישראל.