אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

עבודות מצטיינות


אברהמס אדריאנה - בי"ס מבואות עירון, עין שמר

נושא: מאפייני גיל ההתבגרות על רצף תפיסות החינוך המשתנה, מחינוך משותף לחינוך מופרט, ועל רצף מאפיינים בין דוריים של סבתות המתבגרים (שם המנחה: סוסקין אדריאנה)

מאפייני גיל ההתבגרות על הרצף הבין-דורי בין הילדים המתבגרים לבין אמהותיהם, תוך התמקדות במיקומן ותפקידן של הסבתות בתקופת משבר גיל ההתבגרות של נכדיהן.
                              + + +

אלדובי תומר - בי"ס תיכון ע"ש דוד קלעי, גבעתיים

נושא: השתיקה בקרב דור ראשון לשואה דרך נקודת מבטו של הדור השני, בספריה של ליזי דורון (שם המנחה: מרקוס לילך)

הגדרת השתיקה, ודיון בסוגים שונים של שתיקה. התייחסות לשאלה האם כתיבה נחשבת להפרת השתיקה, בעיקר בהתייחס לספרות השואה ולעדויות שואה. עיסוק בבעייתיות הקיימת סביב כתיבת ספרות שואה. עיסוק בכתביה של הסופרת ליזי דורון.
                              + + +

בוגנים עדן - כפר הנוער בן שמן

נושא: יחסם של חז"ל אל דינה בת יעקב
(שם המנחה: טוקר דב)
ניתוח גישת חז"ל אל דינה בפרט, ואל דמויות נשיות תנ"כיות נוספות בכלל. התייחסות לדוגמאות מספר בראשית אשר מייצגות, לדעת החוקרים, יחס אוהד מצד חז"ל.
                              + + +
ברוכים בר דניאל - בי"ס הדרים, הוד השרון
נושא: היחסים הכלכליים והבטחוניים בין ישראל ואירן בתקופת השאה מוחמד רזא מבית פלהווי
(שם המנחה: חזיזה מרדכי)
המאבק לשמירה על יחסי ישראל-איראן לאור מדיניות החוץ המצרית. מידת ההשפעה שהיתה לנאצר ובני בריתו על אופי היחסים הצבאיים-מדיניים וכלכליים בין איראן לישראל.
                             + + +
דרומי שי - המוסד החינוכי מבואות עירון, פרדס חנה
נושא: כיבוש יריחו: בחינת האידיאולוגיה של המספר המקראי עפ"י ניתוח ספרותי, הסטורי וצבאי
(שם המנחה: שניאור דוד)
בחינת הסיפור המוכר של תיאור כיבוש יריחו והפלת חומותיה בדרך ניסית, בראי הארכיאולוגיה והמחקר המקראי, סקירת הרקע המקדים לסיפור כיבוש יריחו. תאור צבאי של קרב כיבוש יריחו.
                             + + +
ליכטר ניצן - כפר הנוער בן-שמן
נושא: היישוב לנוכח מלחמת העולם השניה והשואה: "דבר לילדים" כמקרה בוחן
(שם המנחה: אייזנברג מלי)
ניתוח עיתון הילדים "דבר לילדים" במקביל לרצף הכרונולוגי עמוס המאורעות של מלחמת העולם השניה. סקירת העתון לאורכו של ציר הזמן
.
                               + + +

לנגה גיא - ביה"ס שפרירים, גבעת חיים איחוד

נושא: אליהו, יונה וירמיהו - שלושה סגנונות של נביאי תוכחה
(שם המנחה: שניאור דוד)
שלושה נביאים שחיו בתקופות שונות וניבאו בסיטואציות אחרות. תפקיד דומה: העברת מסר מאת האל שהעם צריך לעזוב את מעשיו המושחתים ולהתקרב אל האלוהים, כי אחרת תבוא עליהם פורענות. לכל אחד מהם היתה תגובה אחרת לשליחות. בחינה כיצד הגיב כל אחד מהנביאים לנבואת הפורענות שנשא.

                               + + +

מגל נועה - בי"ס מבואות עירון, עין שמר

נושא: "מה אנוש כי תזכרנו" - סיפור גן העדן כביטוי למהותו של האדם ולתפקידיו בעולם
(שם המנחה: שלם נעמה)
כיצד משפיע ייחודו של האדם בכעל יכולת בחירה של מעמדו. מצבו של האדם לפני החטא, התייחסות לחטא כנקודת מפנה ודרך בחינה של מעמדו ומצבו של האדם לאחר החטא. חקירת מעמד האדם כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפורי הבריאה
.
                               + + +
סלימי ענבר - אולפנת צביה, שדות נגב
נושא: נפוליאון והיהודים
(שם המנחה: אייזנברג מלי)
מחקר היסטורי אשר נסמך הן על חומרים ראשוניים כדוגמת דיוני האספה הלאומית הצרפתית,  והן על ספרות המחקר ההיסטורי, שחלקים ממנה הובאו בעבודה
.
                                       + + +
סרוסי מורן - אולפנית מבשרת ברוך, חדרה
נושא: דמויות מקראיות ומוטיבים מקראיים בשירת רחל
(שם המנחה: שידלובי פנינה)
הקשר בין מוטיבים מקראיים ודמויות מקראיות לבין הביוגרפיה של רחל המשוררת. ניתוח שירים, הן בהיבט התוכני והן בהיבט המבני.

                               + + +

עזרן ליזה - אולפנת צביה, שדות הנגב

נושא: "אפקט התיון" - השפעת השואה על מידת תחושת הרווחה הנפשית של בני דור שלישי
(שם המנחה: אופנהיים סיגל)
בחינת מידת המיטביות - הרווחה הנפשית של דור שלישי לניצולי שואה. ההנחה היא, שאם יש השפעה הרי שזוהי מועטה, שכן להתרחקות בזמן יש השפעה גדולה. לדהייה הזו יש חשיבות גדולה בהעברת מסרי השואה והתחושות הנילוות אליה
.
                               + + +

ציוני דניאלה - אולפנית מבשרת ברוך, חדרה

נושא: דמותה של רחל אמנו כפי שהיא משתקפת בפיוט ובשירה
(שם המנחה: שידלובי פנינה)
הצגת מספר מאפיינים מרכזיים של רחל אמנו: יופיה של רחל, תכונת "הקנאות" ויכולת התפילה שלה. ניתוח הפיוט מן ההיבט הספרותי, וכן את השירים העוסקים ברחל אמנו.

                               + + +

קומלי צאלה אודליה - אולפנית מבשרת ציון, חדרה

נושא: קריאה ביבליותרפית בספרות ילדים ונוער לציבור דתי-לאומי, שנכתבה בעקבות ההינתקות
(שם המנחה: שידלובי פנינה)
כיצד קריאה ביבליותרפית לקהל יעד דתי-לאומי מצליחה לשקף את משבר הגירוש, ואלו דרכי התמודדות היא מציעה להתמודדות עם המשבר. העבודה הוקדשה לילדים ונוער מהציבור הדתי-לאומי
.
                               + + +