אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

נשמ"ה


תוכנית נשמ"ה הוכנה במסגרת מפעל חינוכי-חברתי להעמקת חקר קהילות ישראל ע"י בני הנוער היהודי. 

מטרת הפרוייקט היא הנחיית תלמידי בתי"ס תיכוניים בכתיבת עבודות גמר בנושאים: ספרות, תולדות עם ישראל, פילוסופיה יהודית, אמנות יהודית, חינוך, מוסיקה, תלמוד, תנ"ך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

התוכנית באה להציב בפני בני הנוער את האתגר לחקור את מורשתם המשפחתית והקהילתית מהיבטים שונים (היסטוריים, חברתיים, ספרותיים ואמנותיים), לעודד את הלימוד והעיון ולפתח את היצירתיות בנושאים הקשורים למורשת קהילות ישראל בכלל וליהדות ספרד והמזרח בפרט. 

חיוניות  התוכנית ניכרת בתרומתה ליצירת גשר תרבותי בין בני הנוער, גשר המושתת על מכנה משותף של ידע והיכרות באשר לקהילות ישראל ולמורשתן התרבותית, תוך העמקת ההיכרות עם הערכים הלאומיים, הדתיים והחברתיים של עם ישראל לדורותיו.


חשיבות רבה ניכרת בהכנה יסודית, מעמיקה ומונחית של התלמידים כותבי העבודות ע"י המנחים. עבודה יסודית ורצינית גורמת לסיפוק והנאה מעצם ההתמודדות עם משימה לימודית מאתגרת, ומביאה להצלחה והישגים מצוינים.


עבודות גמר - עבודות חקר


תוכנית לעידוד תלמידים בעבודת חקר על מורשת קהילות ישראל


פנייה זו נולדה מתוך שיתוף פעולה בין המפקחת הארצית על עבודות הגמר ובין המרכז לחברה, תרבות וחינוך ע"ש אהרן ורחל דהאן – אוניברסיטת בר-אילן, המעוניינים יחד לעודד תלמידים לכתוב עבודות גמר – עבודות חקר על מורשת קהילות ישראל.


דברי רקע


התוכנית באה להציב בפני בני הנוער את האתגר לחקור את מורשתם המשפחתית והקהילתית מהיבטים שונים (הסטוריים, חינוכיים, חברתיים, תרבותיים וכו'), לעודד את הלימוד והעיון, ולפתח את היצירתיות בנושאים הקשורים למורשת קהילות ישראל .

חשיבות התוכנית ניכרת בתרומתה ליצירת גשר תרבותי בין בני הנוער, גשר המושתת על מכנה משותף של ידע באשר לקהילות ישראל ולמורשתן התרבותית, תוך העמקת ההיכרות עם הערכים הלאומיים, התרבותיים והחברתיים של עם ישראל לדורותיו.

מרכז דהאן בעזרת היחידה לכלי מחקר של ביה"ס לחינוך באוניברסיטה פועל כדי לקדם את רמת ההנחייה המתודולוגית והמחקרית של התלמידים כותבי עבודות החקר, תוך ביסוס והידוק הקשר בין האקדמיה והחוקרים הצעירים.


מטרות הפרוייקט

  1. הרחבה והעמקה של תיעוד קהילות ישראל

  2. העשרה בתחום מורשת קהילות ישראל
  3. היכרות עם כלי מחקר

במסגרת התוכנית יועמד לתלמיד מנחה מקצועי (תלמיד תואר שני באוניברסיטה) המומחה בתחום נושא העבודה ובעל נסיון במחקר.


תפקיד המנחה יהיה כדלהלן:

  1. הפניה למאגרי מידע ואיסוף חומר
  2. הפניה לחומר ביבליוגרפי – מקצועי
  3. הדרכה בתיכנון המחקר וביצועו
  4. סיוע בחקר ההצעה וגיבושה (בדיקת התאמתה המקצועית להגשה)
  5. הדרכה בהכרת שיטות העבודה
  6. סיוע בעיבוד המימצאים וסיכומם
  7. סיוע בגיבוש העבודה הסופית (כולל העבודה עליה) ובדיקת התאמתה המקצועית

* עבודתו והדרכתו יהיו עפ"י הדרישות המקצועיות שנקבעו ע"י הפיקוח במשרד החינוך.

הכנת ההצעות והעבודות תהיה עפ"י הכללים והדרישות המקצועיות שנקבעו ע"י הפיקוח.

*המנחה יעבוד בשיתוף פעולה עם ביה"ס – המנהל ו/ או  המנהל או המורה המרכז את עבודות הגמר.

ביה"ס ילווה את התהליך לכל אורכו (עבודת הגמר היא סוג של בחינת בגרות !!)   

*הקשר עם הפיקוח במשרד החינוך ייעשה באמצעות ביה"ס – המנהל ו/או מורה ביה"ס.

*הגשת ההצעה/העבודה למשרד החינוך תהיה ע"י ביה"ס – ולאחר מתן אישורו על התאמתן

לנדרש.