אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תש"ס, 2000


יהודי תוניסיה: הסטוריה, זהות ומורשת
יב'-יג' באייר תש"ס, 17-18 במאי 2000
בכנס זה שהוקדש למורשת יהדות תוניסיה, הלך והתחזק הקשר עם החוקרים מארצות אירופה ובמיוחד עם ארצות ערב. גם לכנס זה הגיעה משלחת של חוקרים ערבים מתוניסיה שהציגו את מחקריהם. יש לציין את המפגש בין שכבת המשכילים בצרפת ובתוניסיה לבין אישים ומנהיגים בישראל כמו השר שמעון פרס, השר אהרן ידלין (שר החינוך לשעבר), מר נסים זוילי (שגריר ישראל בצרפת), באותה תקופה שאופיינה באוירה אופטימית שלאחר הסכם אוסלו, זכו מפגשים אלה לתשומת לב מיוחדת וראו בהם גשר בין יהודים וערבים בכלל וגשר בין מדינת ישראל לעולם הערבי בפרט.