אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

שנת תשע"ג, 2013


 
כינוס בינלאומי בנושא: "יהודים במרחבי הבלקן: הסטוריה, חברה ותרבות"
הכנס יתקיים בימים א'-ד' כ"ה-כ"ח בתשרי תשע"ד, 29/9-2/10/2013 ,
במרכז למורשת השואה בסקופיה, מקדוניה