אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

כנסים בינלאומים


 במהלך ארבע עשר שנות קיומו של המרכז אורגנו כעשרים וחמש כנסים בינלאומיים על קהילות ישראל ומורשתן, וביניהן קהילות; אתיופיה, מרוקו, תוניסיה, לוב, אלג'יריה, אירן, צרפת, מצרים, תימן, סוריה, קווקז,לבנון,תורכיה, איטליה, אמריקה הלטינית ועוד. 
 חשיבותם של הכינוסים רבה לאין שיעור, וקיומם פותח צוהר בפני המשתתפים ציבור החוקרים,  הסטודנטים, מורים ואנשי החינוך והציבור הרחב, אל אוצרותיהם התרבותיים והייחודיים  של קהילות ישראל.
 
 אנו מאמינים כי הכינוסים מהווים תנופה ממשית הן להובלה של מחקרים העוסקים בתולדות עם ישראל ומורשתו ובכך מוענקת תרומה גדולה לחיזוק הזהות והמורשת של העם היהודי.