אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן - המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן
 

אודות המרכז


מרכז דהאן לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד והמזרח, נוסד בשנת תש"ס (1999) ע"י אהרן ורחל דהאן ז"ל, ע"פ יוזמה של פרופ' משה קוה, נשיא אוניברסיטת בר אילן. כלוחמים ופעילים למען שמירת הזהות היהודית של קהילות ישראל, האמינו אהרן ורחל דהאן, שהדרך המובילה למימוש יעד זה, עוברת דרך הפעילות והעשייה החינוכית. ועל כן, יזמו והקימו מוסדות חינוך בארץ ובתפוצות, הפועלים לחיזוק הזהות היהודית ולקירובם של בני הנוער למורשת קהילות ישראל.
 
ייחודיותו של המרכז, ניכרת בתרומתו הייחודית לטיפוח ושימור מורשת ישראל, תוך הגברת המודעות בקרב הקהל הרחב, לעושר התרבותי של קהילות ספרד והמזרח, עושר שהלך ונתגבש במהלך הדורות בקהילות הללו.
המרכז אף מקדיש מאמץ ניכר לחשיפתן ולפרסומן של היצירות הרוחניות-תרבותיות בקהילות המזרח, אשר תרמו לגיבוש ההוויה התרבותית של כלל עם ישראל.
 
 
 
נושאי פעילות מרכזיים:
לצורך מימוש מטרותיו, מקיים המרכז מערכת פעילות עניפה, הבאה לידי ביטוי בשלושה מישורים:
 • המישור האקדמי - עריכת כנסים בינלאומיים, תמיכה במחקרים, הוצאת קבצים על קהילות ישראל וכיו"ב.
 • מישור השדה החינוכי - עריכת ימי עיון למורים, השתלמויות, סדנאות, הפקת חוברות הדרכה למורים ותלמידים, פרוייקטים לתלמידי בתיה"ס התורניים ועוד.
 • מישור הציבור הרחב - ימי עיון, קורסים אוניברסיטאיים, ערבי תרבות, סיורים, תערוכות ועוד.
   
 
מבחר פעילויות של המרכז:
 • כנסים בינלאומיים - במהלך שנות קיומו של המרכז, אורגנו כעשרים כנסים בינלאומיים על קהילות ישראל ומורשתן, וביניהן קהילות: אתיופיה, מרוקו, תוניסיה, לוב, אלג'יריה, איראן, צרפת, בוכרה, מצרים, תימן, סוריה, קווקז, לבנון תורכיה ועוד.
 • עידוד המחקר והפרסום המדעי על מורשת קהילות המזרח - מרכז דהאן מסייע במימון הכתיבה והפרסום של מחקרים מדעיים בז'ורנאלים מקצועיים וכן בהוצאה לאור של ספרים וקבצים. עד עתה תמך המרכז בכמאה מחקרים מדעיים ובהוצאה לאור של ספרים.
 • הוצאת קבצים על קהילות ישראל - לכל כנס בינלאומי נלווית עבודה אקדמית של הוצאת קובץ מדעי לאותה קהילה. עד עתה יצאו לאור מספר קבצים וביניהם הקבצים על קהילות צפון אפריקה, תוניסיה, האשה במזרח, תימן וקווקז. בשלבי הוצאה לאור מצויים קבצים רבים נוספים וביניהם: איראן, מוסיקה ופיוט בקהילות ישראל, צרפת, ספרד, לוב ועוד. בימים אלה זכה מרכז דהאן להכרה אקדמית לשם הוצאת ספרים מדעיים, והוענקו לו סמכויות של וועדת משנה להוצאת סדרת קבצים "קהילה ומורשת".
 • פרוייקט נשמ"ה (נוער שוחר מורשת הקהילות) - הוא פעילות ייחודית בקרב תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י"א-י"ב. במסגרת הפרוייקט כותבים התלמידים עבודות חקר על מורשת קהילותיהם. העבודות מוגשות לפיקוח הארצי על עבודות הגמר במשרד החינוך, ומקבילות בערכן לבחינת בגרות בהיקף של 4-5 יח"ל. התלמידים מקבלים הנחייה מקצועית במהלך שנה שלמה מסטודנטים באוניברסיטת בר אילן הלומדים לתארים מתקדמים, אשר מקבלים הכשרה מיוחדת להנחייה זו. עד עתה נכתבו כ-80 עבודות גמר מבתי"ס בכל רחבי הארץ, והן זכו להכרה ולהוקרה של משרד החינוך.
 • קורסי הכשרה לפרחי הוראה - מרכז דהאן בשיתוף ביה"ס לחינוך יזם קורסים ייחודיים המשתלבים בתכנית ההכשרה לתעודת הוראה בתולדות עם ישראל. הקורסים הללו מתמקדים בתולדות קהילות ישראל, בתכני יצירה במזרח והדרכים להוראתם בבתי
  הספר התיכוניים.
 • הוצאת חוברות למורים ותלמידים - צוות מיוחד של מרכז דהאן הכולל נציגים מקצועיים של המרכז למורשת יהדות המזרח במשרד החינוך, שוקד על הוצאת חוברות הדרכה למורים ולתלמידים המציגות תכניות לימודים המשלבות סדרת פעילויות להכרת המורשת התרבותית של כל קהילה וקהילה.
 • ימי עיון ותרבות - המרכז יוזם קיומם של ימי עיון וערבי תרבות בשיתוף הארגונים של קהילות שונות. בימי עיון אלה משולבות הרצאות של מומחים לצד מפגשים אמנותיים עם יוצרים מתחומי השירה, התיאטרון והמוסיקה. כמו כן, מתקיימים קורסים ייחודיים המיועדים לקהל הרחב.