לכנסים הבינלאומיים שמקיים מרכז דהאן מידי שנה, נלווית עבודה אקדמית של הוצאת קובץ מדעי. עד עתה יצאו מספר קבצים וביניהם הקבצים על קהילות יהודי צפון אפריקה, תוניסיה, תימן, קווקז והאישה במזרח.

בשלבי הוצאה לאור מצויים קבצים רבים נוספים וביניהם: מוסיקה ופיוט בקהילות ישראל, צרפת ורש"י, ספרד, לוב, איראן ועוד קבצים נוספים.

בימים אלה, זכה מרכז דהאן להכרה אקדמית להוצאת ספרים מדעיים והוענקו לו סמכויות של וועדת משנה להוצאת סדרת קבצים: "קהילה ומורשת".