אוניברסיטת בר-אילן
מרכז דהאן לתרבות, חברה וחינוך במורשת יהדות ספרד והמזרח ע"ש אהרון ורחל דהאן הוקם למטרת טיפוח ושימור מורשת ישראל תוך הגברת המודעות לעושר התרבותי של קהילות ספרד והמזרח.

המרכז מקיים פעילות ענפה במישור האקדמי, החינוכי והציבורי:
ימי עיון וכנסים בינלאומיים, מחקרים וקבצים מדעיים, קורסים אוניברסיטאיים, סיורים, תערוכות, ערבי תרבות השתלמויות וסדנאות למורים, פרויקטים לתלמידי בתי הספר התיכוניים ועוד.